Deklaracja dostępności

Szkolny Plan Lekcji

Gorący Posiłek

mLegitymacja

Nauka zdalna

Logowanie do platformy Google Classroom

Poczta służbowa

Logowanie się do poczty w szkolnej domenie

Dziennik Uonet+

Platforma Edukacyjna

Stołówka

Strona e-podręczniki

Egzamin ósmoklasisty

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Piątek – uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 1. a)     Klasy I-III, godz. 8:30, uroczysty apel na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcą.
 2. b)     Klasy IV-VII, godz. 9:30 – spotkanie z wychowawcą.
 3. c)     Klasy VIII, godz. 10:30, uroczysty apel na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcą.

WYKAZ SAL LEKCYJNYCH NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

KLASY I-III, godz. 8:30 (apel >>> spotkanie w sali)

Lp. Klasa wychowawca klasy Sala lekcyjna
1. IA Elwira Okraska 5
2. IB Agnieszka Gil 12
3. IIA Marta Sławińska-Świtalska 4
4. IIB Katarzyna Fiebiger 8
5. IIIA Elżbieta Zwolińska 13
6. IIIB Anna Foriasz 6
7. IVA Agnieszka Andrzejak

/spotkanie z klasą/

15

KLASY IV-VII, godz. 9:30

Lp. Klasa wychowawca klasy Sala lekcyjna
1. IVB Anna Zieleniecka 24
2. VA Kamila Worsowicz 15
3. VB Roman Gałka 16
4. VC Agnieszka Michalak 14
5. VIA Anna Mochnacz 17
6. VIB Ewa Mikitiuk 25
7. VIC Beata Górska 19
8. VIIA Marlena Szuwalska 26
9. VIIB Natalia Urbaniak 22

KLASY VIII, godz. 10:30 (apel >>> spotkanie w sali)

Lp. Klasa wychowawca klasy Sala lekcyjna
1. VIIIA Dominik Pooch 14
2. VIIIB Bartosz Różański 15

 

Program poprawy jakości kształcenia w Koszalinie

 
Ogłaszamy rekrutację na zajęcia dodatkowe (korekcyjno kompensacyjne) dla uczniów klas IV w roku szkolnym 2023/2024.

Proszę pobrać dokumenty dotyczące projektu i rozpakować je na swoim komputerze.

Program-poprawy-jakości-kształcenia-ogólnego-w-Koszalinie

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #ProjektyEdukacyjneKoszalina

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu przystąpiła do realizacji projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”. Projekt, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin uzyskał dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach
 Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca 2025 roku (okres realizacji: 01.02.2024 r. – 31.12.2025 r.)

Realizatorami projektu jest 9 szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin:

 • Szkoła Podstawowa nr 3,

 • Szkoła Podstawowa nr 4,

 • Szkoła Podstawowa nr 6,

 • Szkoła Podstawowa nr 7,

 • Szkoła Podstawowa nr 10,

 • Szkoła Podstawowa nr 17,

 • Szkoła Podstawowa nr 18,

 • I Liceum Ogólnokształcące,

 • VI Liceum Ogólnokształcące.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie oraz nauczyciele szkół objętych wsparciem.

Cel projektu:

Podniesienie do 31 grudnia 2025 roku jakości i dostępności 9 szkół kształcenia ogólnego z Koszalina poprzez:

1) objęcie co najmniej 3060 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

2) objęcie uczniów kl. III i IV liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,

3) doskonalenie zawodowe 453 (387K, 66M) nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji

nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych, stosowania efektywnych metod kształcenia,

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK, kształtowania u uczniów zielonych

kompetencji, inkluzywności i równego traktowania,

4) wyposażenia pracowni przedmiotowych na potrzeby nauczania opartego na metodzie

eksperymentu,

5) poprawę warunków do prowadzenia edukacji włączającej.

Planowane rezultaty:

 • co najmniej 2754 uczniów objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje lub kompetencje kluczowe;
 • co najmniej 408 nauczycieli objętych wsparciem uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
 • co najmniej 321 nauczycieli objętych wsparciem uzyska kwalifikacje w zakresie cyfrowych kompetencji;
 • doposażenie 9 szkół będących realizatorami projektu na potrzeby prowadzenia wysokiej jakości zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz podniesienia jakości edukacji włączającej.

Partnerzy projektu:

– Fundacja Nauka dla Środowiska

– Konsorcjum Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej”

Całkowita wartość projektu: 3 751 148,51 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 188 476,23 zł.

Wysokość wkładu ze środków budżetu państwa: 187 557,38 zł.

Wkład własny: 375 114,90 zł.

Rekrutacja 2024

Szkolny Facebook

Czytelnictwo

Specyfikacje

Klauzule RODO

Labs of the Future

Centrum Pomorza

Nasza szkoła

Główny budynek

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031