Uwaga!

Zmiany w planach na luty/marzez 2021

 • 2 marca 2021 – odwołane zajęcia z robotyki i programowania
 • 2 marca 2021 – odwołane zajęcia projektowe z  fizyki

Harmonogram zajęć luty/marzez 2021

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Jak się uczyć, aby się nauczyć

Jak się uczyć aby się nauczyć?

Robotyka i programowanie

Robotyka i programowanie

Zajęcia z zakresu fizyki  „Przez eksperyment do wiedzy”

Otwórz Przez eksperyment do wiedzy

 

=========================

 

Harmonogram zajęć grudzień/styczeń 2021

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Jak się uczyć, aby się nauczyć

Jak się uczyć aby się nauczyć?

Robotyka i programowanie

Robotyka i programowanie

 

Rekrutacja do projektu

Termin rekrutacji Kandydatów do II etapu projektu: od 2 do 4 grudnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów przez Kandydatów: 

 1. Szkolne biuro projektu, w gabinecie kierownika projektu.
 2. U nauczyciela zaangażowanego w projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”.

Komisja rekrutacyjna: 7 grudnia 2020 r.

Dokumenty do złożenia:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczestnika projektu.
 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu.
Zgłoszenie do projektu

 

Harmonogram zajęć pażdziernik 2020

 Świat pod mikroskopem

Otwórz Świat pod mikroskopem

Jak się uczyć  aby  się nauczyć

Otwórz Jak się uczyć  aby  się nauczyć

Przez eksperyment do wiedzy

Otwórz Przez eksperyment do wiedzy

Biofeedback

Otwórz Biofeedback

 

Robotyka

Wkrótce harmonogram robotyki

 


Harmonogram zajęć wrzesień 2020

 Świat pod mikroskopem

Otwórz Świat pod mikroskopem

Jak się uczyć  aby  się nauczyć

Otwórz Jak się uczyć  aby  się nauczyć

Przez eksperyment do wiedzy

Otwórz Przez eksperyment do wiedzy

Biofeedback

Otwórz Biofeedback

 

Robotyka

Wkrótce harmonogram robotyki

 

Harmonogram zajęć luty-marzec 2020

 

Rekrutacja do projektu

 

Termin rekrutacji Kandydatów do I etapu projektu: do 20 grudnia 2019 r.

Miejsce składania dokumentów przez Kandydatów: 

 1. Szkolne biuro projektu, w gabinecie kierownika projektu, dostępne w godz. 10-12 od poniedziałku do piątku.
 2. U nauczyciela zaangażowanego w projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”.

Dokumenty do złożenia:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczestnika projektu.
 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu.

 

Projekt

„Fabryka Kompetencji Kluczowych”

 

Regulamin Projektu, Formularze i Oświadczenia w postaci załącznika do regulaminu.

Regulamin Projektu

          Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Cele projektu.

          Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2021 roku kom. klucz. 4084 (2021K, 2063M) uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące) na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na met. eksperymentu, objęcie uczniów liceów ogólnokształcących i kl. VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowanie współpracy organów prowadzących na rzecz podniesienia jakości kształcenia.

          Projekt skierowany jest do 4 084 uczniów i 345 nauczycieli, w tym do uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 im Zdobywców kosmosu w Koszalinie.

Planowane efekty.

          W dłuższej perspektywie Realizacja tego projektu poprzez edukację będzie miała wpływ na jakość życia w regionie. Poprzez projekt planuje się  poprawę efektywności regionalnego systemu edukacji – od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe.

Wartość Projektu.

          Projekt dostał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 5 428 791,72, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 6 031 990,80.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

          Alokacja środków zaplanowana w Programie Regionalnym na realizację zintegrowanych przedsięwzięć w gminach KKBOF wynosi 40 mln euro (w tym 34,0 mln z EFRR i 6,0 mln euro z EFS – w tym 4 mln euro na kształcenie ogólne).

Link do artukułu: 
https://www.koszalin.pl/pl/news/fabryka-kompetencji-kluczowych-0

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930