Deklaracja dostępności
Szkolny Plan Lekcji
Gorący Posiłek
mLegitymacja
Nauka zdalna
Logowanie do platformy Google Classroom
Poczta służbowa
Logowanie się do poczty w szkolnej domenie
Dziennik Uonet+
Platforma Edukacyjna
Stołówka
Strona e-podręczniki
Egzamin ósmoklasisty

Comenius

Nowatorskie spojrzenie na system edukacji, zdobywanie doświadczeń zawodowych, współpraca z międzynarodową  kadrą, niekonwencjonalne metody działania, innowacyjna forma doskonalenia swoich umiejętności, współdziałanie w dostosowaniu oświaty do zachodzących zmian cywilizacyjnych, wprowadzanie pionierskich programów nauczania, przezwyciężanie własnych lęków i obaw, przełamywanie stereotypów i zdobycie wiary w swoje możliwości – wszystko to oferuje Comenius, jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Program jest adresowany do uczniów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, przedszkoli, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty i innych organizacji działających w obszarze edukacji. Program obejmuje 27 krajów Unii Europejskiej z terytoriami zamorskimi, kraje EFTA i EOG: Islandię, Liechtenstein, Norwegię, kraje kandydujące do UE: Turcję i Chorwację oraz Szwajcarię. Nadrzędnym celem projektów instytucjonalnych i indywidualnych działań realizowanych w ramach programu Comenius jest doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Program Comenius ma na celu:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości
  • pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz
  • poprawę pod względem jakościowym i ilościowym mobilności uczniów i nauczycieli z różnych państw członkowskich
  • poprawę pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami na terenie Europy tak aby objąć wspólnymi działaniami edukacyjnymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów
  • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych
  • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
  • wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia nauczycieli
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Projekty Comeniusa pozwalają kształtować i doskonalić umiejętności nie tylko w granicach tematu realizowanego projektu, lecz także w innych dziedzinach: pracy w grupie, budowania relacji społecznych, planowania i podejmowania zadań oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Ponadto uczestnictwo w projekcie przedstawicieli różnych krajów wpływa bezpośrednio na doskonalenie umiejętności językowych oraz podnosi motywację do nauki języków obcych. Program Comenius daje możliwość rozwoju zarówno szkole jako instytucji, jak i jej pracownikom i uczniom jako indywidualnym osobom i zespołom. Dyrektor szkoły i grono pedagogiczne, korzystając z możliwości, jakie dają poszczególne akcje programu, mogą zaplanować wprowadzanie wymiaru europejskiego do szkoły poprzez szereg działań, które będą się uzupełniać. Na przykład realizacja Partnerskiego Projektu Szkół może iść w parze z przyjęciem przez instytucję uczniów szkół partnerskich (akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa) oraz wyjazdem na szkolenie zagraniczne nauczyciela (akcja Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej), a także goszczeniem zagranicznego asystenta, który będzie pod kierunkiem szkolnego nauczyciela – mentora prowadził zajęcia z uczniami (akcja Asystentura Comeniusa).

Nasz ostatni projekt Programu Comenius https://sites.google.com/site/sportcomenius

Rekrutacja 2024
Szkolny Facebook
Czytelnictwo
Specyfikacje
Klauzule RODO
Labs of the Future
Centrum Pomorza
Nasza szkoła
Główny budynek
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031