Deklaracja dostępności
Szkolny Facebook
Szkolny Plan Lekcji
Gorący Posiłek
mLegitymacja
Nauka zdalna
Logowanie do platformy Google Classroom
Poczta służbowa
Logowanie się do poczty w szkolnej domenie
Dziennik Uonet+
Platforma Edukacyjna
Stołówka
Strona e-podręczniki
Egzamin ósmoklasisty

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1.

„ Od 4 maja br. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.”
System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ww terminach wygląda następująco:

1. Klasy 1 – 3 od 4 ( wtorek ) maja 2021r. – pracują stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Zajęcia na basenie klas 3 będą się odbywać na brodziku według ustalonego na ten rok szkolny planu zajęć.

2. Klasy 4 – 8 od 4 maja do 14 maja – pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania. Tj. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z tym, że lekcje online trwają 30 minut. Realizują podstawę programową w formie zajęć online prowadzonych przez nauczycieli na platformie CLASSROOM. Wyjątek stanowią lekcje wf – 2h zdalnie, 2h – online oraz religii, etyki – 1h zdalnie, 1h online.

3. Od 17 maja 2021r. – klasy 1 – 3 nadal pracują stacjonarnie.

Klasy 4 – 8 zaczynają realizować nauczanie hybrydowe według następującego planu:

• 17 ( poniedziałek ), 18 ( wtorek), 19 ( środa), 20 ( czwartek) maja 2021r. przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne oczywiście klasy 1 – 3 także klasy 4, 5 i 6-te według tygodniowego planu zajęć. 20 maja 2021r. zajęcia na basenie kl. 6a i 6d odbędą się. Klasy 7 i 8 na zdalnym.

• 21 (piątek ), 24 ( poniedziałek ), 28 ( piątek ) maja 2021r. na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą klasy 7 i 8 oraz oczywiście klasy 1- 3.
Klasy 4,5 i 6-te na zdalnym.

4. W dniach 25 (wtorek), 26 ( środa ) i 27 ( czwartek ) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach 1 – 7- wolne od zajęć dydaktycznych.

5. Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy 1 – 8 przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.

6. 3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
7. 4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem organizacyjnym SP4.
8. Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.
9. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.30 – 16.30 dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach, a także dla tych, którzy uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w szkole.
10. Stołówka szkolna pracuje w godz. od 11.30 – 14.00. Obsługuje dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych oraz te, które mają zajęcia stacjonarne w szkole. Pozostałe osoby mogą odbierać obiady bezpośrednio od ajenta, nie wchodząc na teren szkoły.
11. Wszyscy uczniowie klas 4-8 odbywający kształcenie na odległość ( hybrydowe ) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
12. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego w klasach 4-8 odbywa się zdalnie lub w szkole. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
13. Pedagog szkolny od 4 maja 2021r. pracuje w szkole według dotychczasowego grafiku.
14. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny VULCAN.
15. Pracownicy administracji i obsługi szkoły pracują bez zmian, przy czym szkoła otwarta jest od godz. 6.30 do godz. 21.00.

§ 3.

Wychowawcy i nauczyciele przeanalizują program nauczania i ewentualną jego modyfikację w sposób umożliwiający realizację ww w zdalnym nauczaniu.

§ 4.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracują zakres treści kształcenia tj. na czas kształcenia zdalnego.

§ 5.

Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN.

§ 6.

Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia, uczestnictwa w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego.

§ 7.

Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
w procesie dydaktycznym ( brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.)

§ 8.

Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

§ 9.

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 4 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 1 września 2020r.

§ 10.

Zarządzenie nr 11/2021 wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 30.04.2021r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

Dyrektor Szkoły
Danuta Mieszczak

Specyfikacje
Klauzule RODO
Labs of the Future
Centrum Pomorza
Nasza szkoła
Główny budynek
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
grudzień 2023
P W Ś C P S N
« lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031