Deklaracja dostępności
Szkolny Plan Lekcji
Gorący Posiłek
mLegitymacja
Nauka zdalna
Logowanie do platformy Google Classroom
Poczta służbowa
Logowanie się do poczty w szkolnej domenie
Dziennik Uonet+
Platforma Edukacyjna
Stołówka
Strona e-podręczniki
Egzamin ósmoklasisty

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1.

„ Od 4 maja br. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.”
System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ww terminach wygląda następująco:

1. Klasy 1 – 3 od 4 ( wtorek ) maja 2021r. – pracują stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Zajęcia na basenie klas 3 będą się odbywać na brodziku według ustalonego na ten rok szkolny planu zajęć.

2. Klasy 4 – 8 od 4 maja do 14 maja – pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania. Tj. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z tym, że lekcje online trwają 30 minut. Realizują podstawę programową w formie zajęć online prowadzonych przez nauczycieli na platformie CLASSROOM. Wyjątek stanowią lekcje wf – 2h zdalnie, 2h – online oraz religii, etyki – 1h zdalnie, 1h online.

3. Od 17 maja 2021r. – klasy 1 – 3 nadal pracują stacjonarnie.

Klasy 4 – 8 zaczynają realizować nauczanie hybrydowe według następującego planu:

• 17 ( poniedziałek ), 18 ( wtorek), 19 ( środa), 20 ( czwartek) maja 2021r. przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne oczywiście klasy 1 – 3 także klasy 4, 5 i 6-te według tygodniowego planu zajęć. 20 maja 2021r. zajęcia na basenie kl. 6a i 6d odbędą się. Klasy 7 i 8 na zdalnym.

• 21 (piątek ), 24 ( poniedziałek ), 28 ( piątek ) maja 2021r. na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą klasy 7 i 8 oraz oczywiście klasy 1- 3.
Klasy 4,5 i 6-te na zdalnym.

4. W dniach 25 (wtorek), 26 ( środa ) i 27 ( czwartek ) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach 1 – 7- wolne od zajęć dydaktycznych.

5. Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy 1 – 8 przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.

6. 3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
7. 4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem organizacyjnym SP4.
8. Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.
9. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.30 – 16.30 dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach, a także dla tych, którzy uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w szkole.
10. Stołówka szkolna pracuje w godz. od 11.30 – 14.00. Obsługuje dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych oraz te, które mają zajęcia stacjonarne w szkole. Pozostałe osoby mogą odbierać obiady bezpośrednio od ajenta, nie wchodząc na teren szkoły.
11. Wszyscy uczniowie klas 4-8 odbywający kształcenie na odległość ( hybrydowe ) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
12. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego w klasach 4-8 odbywa się zdalnie lub w szkole. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
13. Pedagog szkolny od 4 maja 2021r. pracuje w szkole według dotychczasowego grafiku.
14. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny VULCAN.
15. Pracownicy administracji i obsługi szkoły pracują bez zmian, przy czym szkoła otwarta jest od godz. 6.30 do godz. 21.00.

§ 3.

Wychowawcy i nauczyciele przeanalizują program nauczania i ewentualną jego modyfikację w sposób umożliwiający realizację ww w zdalnym nauczaniu.

§ 4.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracują zakres treści kształcenia tj. na czas kształcenia zdalnego.

§ 5.

Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN.

§ 6.

Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia, uczestnictwa w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego.

§ 7.

Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
w procesie dydaktycznym ( brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.)

§ 8.

Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

§ 9.

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 4 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 1 września 2020r.

§ 10.

Zarządzenie nr 11/2021 wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 30.04.2021r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

Dyrektor Szkoły
Danuta Mieszczak

Rekrutacja 2024
Szkolny Facebook
Czytelnictwo
Specyfikacje
Klauzule RODO
Labs of the Future
Centrum Pomorza
Nasza szkoła
Główny budynek
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
« kw.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031