Bartosz Różański

Strona 1 z 1312345...10...Ostatnia »

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie z dnia 23.10.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie z dnia 23.10.2020 r.
w sprawie zawieszenia zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej w klasach IV-VIII i realizację w ww klasach zajęć w formie zdalnego nauczania
od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. nastąpi na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych. W związku z tym zajęcia lekcyjne w klasach IV-VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej i realizowane będą w formie zdalnego nauczania od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.
§ 2.
Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:
1. W klasach klas I-III zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są w szkole, zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych na dzień 1 września. Uczniom udostępniona jest na ten czas szatnia szkolna. Jeżeli zajęcia na basenie dla klas III zostaną zawieszone to nauczyciel wf – prowadzi lekcje wychowania fizycznego w szkole:
– poniedziałek 3b-ćwiczy na górnym holu, bądź na boisku,
– wtorek 3a-ćwiczy na dużej sali, bądź na boisku,
– środa 3c-ćwiczy na dużej sali, bądź na boisku.
Ponadto wszystkie zajęcia wf w klasach I – III odbywać się będą na dużej sali gimnastycznej, gdyż nauczyciele wf uczący w klasach
IV- VIII będą prowadzić zajęcia online ze swoimi uczniami z sali korekcyjnej lub z małej salki gimnastycznej z powodu dostępu do
Internetu w tych pomieszczeniach.
2. Klasy IV-VIII realizują podstawę programową w formie zajęć zdalnych prowadzonych przez nauczycieli uczących w ww klasach na
platformie CLASSROOM.
3. Wszyscy nauczyciele uczący ww klasy pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego i platformy
CLASSROOM prowadzą zajęcia zdalne, chyba, że wychowawca lub nauczyciel przedmiotu pozostają na zwolnieniu lekarskim lub ich stan
zdrowia nie pozwala na prowadzenie lekcji zdalnie, wówczas zajęcia nie odbywają się.
4. Wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII w czasie nauczania zdalnego prowadzone są online.
5. Lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z tym, że lekcje online trwają 30 minut.
6. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach 8.00 – 14.00.
7. Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian.
8. Stołówka szkolna pracuje bez zmian, na zasadach określonych na dzień 1 września 2020r.
9. Uczniowie klas IV-VIII odbywający kształcenie na odległość realizują przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
formie zajęć zdalnych – online.
10. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego w klasach IV-VIII odbywa się online.
11. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny VULCAN.
12. Pracownicy administracji i obsługi szkoły pracują bez zmian.
§ 3.
Wychowawcy i nauczyciele przeanalizują program nauczania i wprowadzą ewentualną jego modyfikację w sposób umożliwiający realizację
ww w zdalnym nauczaniu.
§ 4.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracują zakres treści kształcenia tj. na czas kształcenia zdalnego.
§ 5.
Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN.
§ 6.
Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego.
§ 7.
Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.).
§ 8.
Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.
§ 9.
Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami.
§ 10.
Zarządzenie nr 15/2020 wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 23.10.2020r i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość. Zarządzenie obowiązuje do 08.11.2020r.

Dyrektor Szkoły
Danuta Mieszczak

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020/21

Szanowni Państwo,

Szanowna Dyrekcjo, Szanowni Nauczyciele i Pracownicy oświaty,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie i przedstawiciele SU składają najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania: Dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości, sukcesów zawodowych oraz szczęścia w życiu prywatnym.

Dziękujemy za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także za tworzenie nam wspaniałych warunków do nauki i pracy. Życzymy, aby trudowi wkładanemu w edukację i wychowanie zawsze towarzyszyło zaufanie i szacunek uczniów, a także wrażliwość.

Z wyrazami szacunku,

Przedstawiciele SU oraz uczniowie SP4.

Jak co roku SU wręczył wszystkim pracownikom szkoły upominki z życzeniami oraz przeprowadził plebiscyt o naszych nauczycielach, w którym uczniowie klas IV-VIII zagłosowali i wybrali:

Nauczyciela Kosę – p. Marek Motyka

Nauczyciela Gołębie Serce – p. Beata Chamier-Gliszczyńska

Nauczyciela Bezpiecznika – p. Kamila Worsowicz

Nauczyciela Śmieszka – p. Zbigniew Dąbkowski

Nauczyciela w ‘Niedoczasie’ – p. Krystyna Wierzbicka

Nauczyciela Chodzącą Encyklopedię – p. Elżbieta Nater-Dochniak

Nauczyciela Kosmonautę – p. Mariola Karpicz

Wybraliśmy też Nauczyciela Roku 2020, którym został p. Marek Motyka.

Gratulujemy

Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie w okresie wprowadzenia hybrydowej formy kształcenia lub formy kształcenia na odległość.

 

Regulamin…

 

Najczęściej występujące problemy z logowaniem do UONET+

Gdy wystąpią problemy z logowaniem do dziennika elektronicznego prosimy o zapoznanie się z poradnikiem umieszczonym pod linkiem.

Zapoznaj się z poradnikiem

 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021

Zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21.

List Ministra Edukacji Narodowej

 

Strona 1 z 1312345...10...Ostatnia »

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail: sp4koszalin@poczta.onet.pl

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031