Deklaracja dostępności
Szkolny Plan Lekcji
Gorący Posiłek
mLegitymacja
Nauka zdalna
Logowanie do platformy Google Classroom
Poczta służbowa
Logowanie się do poczty w szkolnej domenie
Dziennik Uonet+
Platforma Edukacyjna
Stołówka
Strona e-podręczniki
Egzamin ósmoklasisty

Justyna Bryła

Program poprawy jakości kształcenia w Koszalinie

 
Ogłaszamy rekrutację na zajęcia dodatkowe (korekcyjno kompensacyjne) dla uczniów klas IV w roku szkolnym 2023/2024.

Proszę pobrać dokumenty dotyczące projektu i rozpakować je na swoim komputerze.

Program-poprawy-jakości-kształcenia-ogólnego-w-Koszalinie

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #ProjektyEdukacyjneKoszalina

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu przystąpiła do realizacji projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”. Projekt, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin uzyskał dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach
 Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca 2025 roku (okres realizacji: 01.02.2024 r. – 31.12.2025 r.)

Realizatorami projektu jest 9 szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin:

 • Szkoła Podstawowa nr 3,

 • Szkoła Podstawowa nr 4,

 • Szkoła Podstawowa nr 6,

 • Szkoła Podstawowa nr 7,

 • Szkoła Podstawowa nr 10,

 • Szkoła Podstawowa nr 17,

 • Szkoła Podstawowa nr 18,

 • I Liceum Ogólnokształcące,

 • VI Liceum Ogólnokształcące.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie oraz nauczyciele szkół objętych wsparciem.

Cel projektu:

Podniesienie do 31 grudnia 2025 roku jakości i dostępności 9 szkół kształcenia ogólnego z Koszalina poprzez:

1) objęcie co najmniej 3060 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

2) objęcie uczniów kl. III i IV liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,

3) doskonalenie zawodowe 453 (387K, 66M) nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji

nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych, stosowania efektywnych metod kształcenia,

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK, kształtowania u uczniów zielonych

kompetencji, inkluzywności i równego traktowania,

4) wyposażenia pracowni przedmiotowych na potrzeby nauczania opartego na metodzie

eksperymentu,

5) poprawę warunków do prowadzenia edukacji włączającej.

Planowane rezultaty:

 • co najmniej 2754 uczniów objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje lub kompetencje kluczowe;
 • co najmniej 408 nauczycieli objętych wsparciem uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
 • co najmniej 321 nauczycieli objętych wsparciem uzyska kwalifikacje w zakresie cyfrowych kompetencji;
 • doposażenie 9 szkół będących realizatorami projektu na potrzeby prowadzenia wysokiej jakości zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz podniesienia jakości edukacji włączającej.

Partnerzy projektu:

– Fundacja Nauka dla Środowiska

– Konsorcjum Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej”

Całkowita wartość projektu: 3 751 148,51 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 188 476,23 zł.

Wysokość wkładu ze środków budżetu państwa: 187 557,38 zł.

Wkład własny: 375 114,90 zł.

Rekrutacja 2024
Szkolny Facebook
Czytelnictwo
Specyfikacje
Klauzule RODO
Labs of the Future
Centrum Pomorza
Nasza szkoła
Główny budynek
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031