Deklaracja dostępności
Szkolny Plan Lekcji
Gorący Posiłek
mLegitymacja
Nauka zdalna
Logowanie do platformy Google Classroom
Poczta służbowa
Logowanie się do poczty w szkolnej domenie
Dziennik Uonet+
Platforma Edukacyjna
Stołówka
Strona e-podręczniki
Egzamin ósmoklasisty

Granty PPGR – konieczność uzupełniania wniosków o udzielenie wsparcia.

 
Granty PPGR – KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

Prezydent Miasta Koszalina informuje, że po złożeniu wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR„, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na Gminę Miasto Koszalin obowiązek przedłożenia wykazu uczniów, którzy spełniają prawidłowo potwierdzone kryteria udzielenia wsparcia w ramach projektu (tj. przekazania komputera).

Tutaj można pobrać dokumenty:

Zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone dotychczas oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłączniew przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Samo oświadczenie nie jest wystarczające, aby uzyskać wsparcie w ramach projektu.

W związku z tym prosimy o dostarczenie do dnia 6 grudnia 2021 roku zaktualizowanego oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie oraz kopii dokumentów:
– potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków / opiekunów prawnych (zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),
– potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego krewnych
w linii prostej od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR),
– potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR na terenie gminy, w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie
o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wystawiony przez organ instytucji publicznej);
– potwierdzających miejsce nauki ucznia ubiegającego się o udzielenie wsparcia (kopia obu stron legitymacji szkolnej).
 
Wzór zaktualizowanego oświadczenia (dla ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego)
o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie można pobrać ze strony internetowej pod adresem:
https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/granty-ppgr-koniecznosc-uzupelniania-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia.1007.html
lub otrzymać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
 
Przedłożenie tych dokumentów jest warunkiem ostatecznego zweryfikowania złożonego uprzednio wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione i pozytywnie zweryfikowane przez Gminę Miasto Koszalin, nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym zostaną odrzucone jako niemożliwe do zweryfikowania.
 
Uwaga!
Składane kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, tj. kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu
i podpisem.
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
 
Dokumenty można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:
– w wersji papierowej do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Mickiewicza 26, pok. 6, poddasze),
– w wersji papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin),
– w wersji elektronicznej (skan podpisanego oświadczenia i dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem) poprzez ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Koszalinie: /UMKoszalin/SkrytkaESP.Wszelkie niezbędne informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Koszalinie pod numerem telefonu 94 348-39-20.
 
Rekrutacja 2024
Szkolny Facebook
Czytelnictwo
Specyfikacje
Klauzule RODO
Labs of the Future
Centrum Pomorza
Nasza szkoła
Główny budynek
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
« maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930